Salam Maksat

 • Hi-target IRTK4 866 Channel GNSS RTK System

  Salam maksatly IRTK4 866 Kanal GNSS RTK ulgamy

  iRTK4 GNSS RTK, täze nesil doly ýygylykly antenna we ösen köp kanally hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylan, ulanyjylara takyk, ygtybarly çözgütleri almaga mümkinçilik berýän doly aýratynlykly, akylly kabul ediji ulgamdyr.Ulanyjylar has köp ýerlerde nokat maglumatlary ýygnamak üçin gözleg polýusyny tekizlemän, kalibrlemesiz Tilt-Anketadan peýdalanyp bilerler.Mundan başga-da, iRTK4-de “Smart Base” funksiýasy “Hi-Target” global serwerleri ulanyp we iň oňat baglanyşygy üpjün etmek arkaly aragatnaşygy üpjün etmek arkaly “Rover” -i awtomatiki usulda jübütleýär. IRTK4 ulgamy bu güýçli aýratynlyklar we Hi- bilen görlüp-eşidilmedik kyn şertlerde öndürijiligiňizi artdyryp biler. Gözleg meýdançasynyň programma üpjünçiligi.

 • Surveying Instrument Hi-target IRTK5 GNSS RTK System

  Gözleg guraly Salam maksatly IRTK5 GNSS RTK ulgamy

  Indiki nesil GNSS hereketlendirijisinden peýdalanmak, çäklendirilmedik aragatnaşyk tehnologiýasy we innowasiýa dizaýnlary, ýokary hilli ulaldylan GNSS kabul edijisi iRTK5, pudakda öňdebaryjy GNSS RTK gözleg çözgüdini üpjün edýär.

 • Hi-target V90 Gnss RTK Gps With 30 Degrees Tilt Survey

  Salam maksatly V90 Gnss RTK Gps 30 dereje egiliş barlagy bilen

  Meýletin geçiriji UHF radio Içerki UHF radiosynyň üç görnüşi ulanyjylaryň talaplaryna görä dürli ýygylyklary üpjün edýär.SATEL içerki UHF radio beýleki radiolar bilen utgaşykly.Tilt gözleg we elektroniki köpürjik 30 ° çenli meýdanda burç nokatlaryny ölçemäge ýetýär.Elektron köpürjik bilen optimallaşdyrylan egilme gözleg algoritmi we prosedurasy meýdan işlerini güýçlendirip biler.V90 PERFORMANSIECA AECRATYNLARY Bir wagtyň özünde 220 kanalda yzarlanylýan emeli hemra signallary ...
 • Hi Target V200 High Performance Google Gps Tracking Gnss Receiver Rtk

  Salam Maksat V200 ýokary öndürijilikli Google Gps yzarlaýyş Gnss kabul ediji Rtk

  v200 kabul ediji has kiçi, götermek aňsat;gurnalan batareýa, zarýad bermek aňsat, tozany we suw geçirmezligi gowulandyrmak;IMU-nyň ikinji nesli, işiň ýokary netijeliligi;gaplamak gutusy köpük gutusy, götermek üçin göçme.5.5 dýuým ekranly, iňlisçe sanly klawiatura bilen täze täzelenen ihand55 maglumat ýygnaýjy.V200 GNSS RTK ulgamy V200 GNSS RTK kabul ediji, ygtybarly çözgütler bilen meýdan işleriňizi goldamak üçin has ýokary öndürijilik we ýokary netijelilik getirýär.Öňdebaryjy RTK hereketlendirijisini we täze nesil 9 oky ...